شانه سیاره خورشید مقابله خورشید اخبار علمی و آموزشی

شانه: سیاره خورشید مقابله خورشید اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی همزمانی غروب خورشید با طلوع مشتری

کارشناس نجوم از شروع فصل رصدی سیاره مشتری خبر داد و گفت: این مناسبت تحت عنوان «مقابله» نام دارد که با غروب خورشید، سیاره مشتری طلوع می کند.

همزمانی غروب خورشید با طلوع مشتری

همزمانی غروب خورشید با طلوع مشتری

عبارات مهم : سیاره

کارشناس نجوم از شروع فصل رصدی سیاره مشتری خبر داد و گفت: این مناسبت تحت عنوان «مقابله» نام دارد که با غروب خورشید، سیاره مشتری طلوع می کند.

علی آزادگان در گفتگو با مهر در خصوص مناسبت نجومی مقابله سیاره مشتری و خورشید اظهار کرد: مقابله زمانی رخ می دهد که فصل رصدی آن سیاره شروع شود.

همزمانی غروب خورشید با طلوع مشتری

وی با بیان اینکه این روزها فصل رصدی سیاره مشتری شروع شده است هست، بیان کرد: این شب ها می توان سیاره مشتری را به هنگام غروب خورشید رصد کرد؛ این دو سیاره و ستاره به فاصله ۱۸۰ درجه از یکدیگر قرار می گیرند و به آسانی می توان مشتری را رصد کرد.

به گفته این کارشناس نجوم، بدهید واسطه رصد سیاره مشتری در این شبها به آسانی انجام می گیرد و تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

کارشناس نجوم از شروع فصل رصدی سیاره مشتری خبر داد و گفت: این مناسبت تحت عنوان «مقابله» نام دارد که با غروب خورشید، سیاره مشتری طلوع می کند.

آزادگان با بیان اینکه رصد سیاره مشتری در آسمان با چشم غیر مسلح امکان پذیر هست، عنوان کرد: اواسط هفته آینده ماه در کنار سیاره مشتری قرار می گیرد و می توان به آسانی ماه و مشتری را همزمان رصد کرد.

وی تاکید داشت: این شبها فرصتی است که سیاره مشتری را بهتر رصد کرد و زمانی جهت عکاسی را جهت علاقمندان فراهم می کند.

سیاره مشتری پنجمین سیاره از خورشید و بزرگ ترین سیاره درسامانه خورشیدی هست. این سیاره غول گازی با جرم یک هزارم خورشید هست، ولی جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیاره های منظومه شمسی دارد.

همزمانی غروب خورشید با طلوع مشتری

واژه های کلیدی: سیاره | خورشید | مقابله | خورشید | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog