شانه سیاره خورشید مقابله خورشید اخبار علمی و آموزشی

شانه: سیاره خورشید مقابله خورشید اخبار علمی و آموزشی

نخستین بسته تحریمی علیه کشور عزیزمان ایران ۱۳ مرداد وارد فاز اجرا می‌شود/ به د

وزارت خارجه آمریکا از اجرایی شد نخستین بسته تحریمی علیه کشور عزیزمان ایران در چهارم آگوست (۱۳ مرداد ماه) آینده خبر داد. واشنگتن: نخستین بسته ..

ادامه مطلب